Koszyk 0

Regulamin Prosimy o uważne przeczytanie regulaminu sklepu borsuk

1. INFORMACJE WSTĘPNE

a) Borsuk prowadzi sprzedaż internetową poprzez witrynę borsuk-sklep.pl (zwaną dalej Sklepem).

 

Dane firmy:

Borsuk – Odzież

Dominika Chojnowska

Żeromskiego 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP 5222879627

REGON 361289133

 

a) Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego borsuk-sklep.pl

b) Zakupów w Sklepie może dokonywać osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych (zwana dalej Klientem).

c) Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz przestrzeganie jego postanowień. Do zasad zawartych w regulaminie stosuje się zarówno Klient jak i Sklep.

d) Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie, modyfikowanie i powielanie elementów w nim zawartych, w szczególności projektów i wzorów na produktach, co jest prawnie chronione. Podpunkt dotyczy także grafik zaprojektowanych na życzenie Klienta. W przypadku chęci wykorzystania, któregoś z elementów należących do Sklepu, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

e) Dowodem kupna/sprzedaży jest paragon lub faktura, dołączane każdorazowo do złożonego zamówienia.

f) Ceny produktów podawne są w walucie polski złoty i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) Zamówienie można składać 24h/dobę, zostaje ono przekazane do realizacji w momencie złożenia go na stronie internetowej Sklepu.

b) Klient składając zamówienie zgadza się na kontakt mailowy bądź telefoniczny ze Sklepem odnośnie szczegółów złożonego zamówienia.

c) Klient nie musi być zarejestrowany na stronie Sklepu aby składać zamówienia.

d) W przypadku zamówienia powyżej 10 sztuk, z własną grafiką lub z usługą projektową Klient proszony jest o wcześniejszy kontakt ze Sklepem

 

3. REALIZACJA I SPOSOBY DOSTAWY ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ

 

a) Klient otrzymuje zamówiony towar poprzez jego wysyłkę bądź odbiór osobisty.

b) Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówień na stronie internetowej wraz z dowodem sprzedaży (paragon lub faktura).

c) Paczka z zakupionym towarem wysyłana jest Pocztą Polską priorytetem. Numer paczki do śledzenia przesyłki wysyłany jest Klientowi przez Sklep drogą mailową w dniu jej nadania.

d) W przypadku gdy Klient wybrał w sposobie dostawy opcję „Odbiór osobisty“, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbiera towar pod adresem Sklepu podanym w punkcie 1 Regulaminu, bądź też w innym, ustalonym uprzednio przez obie ze stron miejscu.

e) Zamówienia towarów z gotową grafiką zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu realizowane są w terminie 2-5 dni roboczych.

f) Zamówienia  z nadrukiem Klienta realizowane są w terminie 5-14 dni roboczych,  po uprzednim kontakcie ze Sklepem. Czas realizacji zależny jest od wielkości zamówienia oraz rodzaju nadruku.

g) Zamówienia z nadrukiem projektowanym przez Sklep realizowane są w terminie 5-21 dni roboczych po uprzednim kontakcie ze Sklepem. Czas realizacji zależny jest od wielkości zamówienia oraz rodzaju nadruku.

h) Klient ma prawo do wszelkich negocjacji postanowień zawartych w regulaminie przed złożeniem zamówienia. Negocjacje powinny być zatwierdzone w formie pisemnej.

i)  Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówień, o których mowa w wyżej wymienionych puntach,  po wcześniejszym ustaleniu nowego terminu z Klientem.

 

4. PŁATNOŚCI

a) Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania płatności w przypadku przedpłaty, bądź w przypadku  odbioru osobistego, po złożeniu zamówienia.

b) Klient może dokonywać płatności drogą elektroniczną poprzez system Pay-U, bezpośrednio przy odbiorze osobistym lub dokonując przelewu bankowego na numer konta:

 

BORSUK-ODZIEŻ DOMINIKA CHOJNOWSKA

Żeromskiego 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

Numer rachunku:

62 1020 1332 0000 1102 0946 3029 (PKO Bank Polski)

 

  1. Klient, który w sposobie płatności wybrał przedpłatę, powinien dokonać płatności za zamówiony towar w terminie 10 dni roboczych. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą mailową.

 

  1. W przypadku zamówienia powyżej 20 sztuk, Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia w terminie do 5 dni roboczych. Pozostałą kwotę należy uiścić w ciągu następnych 10 dni od daty wpłacenia zaliczki.

 

5. REKLAMACJE

a) Sklep daje Klientowi dwuletnią gwarancję na sprzedawane produkty, przy zachowaniu przez Klienta zasad konserwacji zawartych na metce.

b) W przypadku gdy produkt nie spełnia warunków Umowy Kupna -Sprzedaży, posiada wady niewynikające ze sposobu użytkowania, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W takim przypadku produkt powinien zostać przesłany na adres Sklepu (Borsuk – Odzież Dominika Chojnowska, ul. Żeromskiego 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie) wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie www.borsuk-sklep.pl/reklamacja.pdf.

c) Sklep rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne Klienta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji drogą mailową lub telefonicznie.

d) W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, nowy lub naprawiony produkt, bądź też zwrot pieniędzy wraz z kosztami przesyłki, zostaną przesłane Klientowi w ciągu 5 dni roboczych od daty decyzji o wyniku reklamacji.

e) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązany jest przesłać reklamowany produkt na adres Klienta wraz z pisemną odpowiedzią dotyczącą reklamacji.

 

6. ZWROTY

 

a) Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie do 21 dni roboczych.

b) Towar powinien być przesłany w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania na adres Sklepu (Borsuk – Sklep Dominika Chojnowska, ul. Żeromskiego 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie) wraz z paragonem. Koszty przesyłki ponosi Klient.

c) Zwrotu pieniędzy za odesłany towar Sklep dokonuje w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

d) Sklep nie uznaje zwrotu towaru uszkodzonego, bądź noszącego ślady użytkowania.

e) Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

f) Klient do wysyłanej przesyłki powinien dołączyć formularz zwrotu dostępny na stronie www.borsuk-sklep.pl/zwrot.pdf

   

7. WYMIANA

 

a) Klient ma prawo do wymiany towaru w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki.

b) Towar powinien być przesłany w stanie niezmienionym, nienoszącym śladów użytkowania na adres Sklepu (Borsuk – Sklep Dominika Chojnowska, ul. Żeromskiego 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie) wraz z paragonem. Koszty przesyłki ponosi Klient.

c) Towar, na który Klient chce dokonać wymiany, jest wysyłany w ciągu 5 dni roboczych na koszt Sklepu pod adres wskazany przez Klienta.

d) Jeżeli wymieniany towar był droższy niż towar, na który Klient dokonuje wymiany, różnicę w cenie zwraca Sklep w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z towarem, który podlega wymianie.

Jeśli towar wymieniany był tańszy, niż ten, na który finalnie decyduje się Klient, różnica w cena powinna być zwrócona Sklepowi przez Klienta w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia chęci wymiany towaru.

 

Klient do wysyłanej przesyłki powinien dołączyć formularz zwrotu dostępny na stronie www.borsuk-sklep.pl/wymiana.pdf

 

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Dane osobowe Klienta są wykorzystywane przez Sklep (Borsuk – Sklep Dominika Chojnowska, ul. Żeromskiego 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie) jedynie w celu realizacji zamówień oraz prowadzeniu działań markietingowych. Podstawą prawną dotyczącą ochrony i dysponowania danymi osobowymi jest Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.

 

Klient ma prawo do zmiany danych osobowych zapisanych na stronie internetowej Sklepu, usunięcia konta oraz aktualizacji danych.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej, nie mogą one naruszać praw Klienta.